HUSTØMRERNE A/S


 
 
HUSTØMRERNE A/S (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009
Indtjening          
Årets produktion til salgsværdi 194.568  173.689  219.316  181.047  152.472 
Egen produktion til salgsværdi 138.417  125.562 155.549 156.760 150.033 
Resultat af primær drift 1.346  4.761  10.174  5.001  12.969 
Finansielle poster, netto  737 487  169  209  147  
Resultat 1.739  3.909  7.717  3.873 9.732 
           
Balance:          
Tilgang af materielle anlægsaktiver 3.223  1.183  90  313  243 
Balancesum 98.073  105.680  96.327  95.846  88.832 
Egenkapital 39.652  42.891  39.059  31.885  28.246 
           
Nøgletal:          
Forrentning af egenkapital 4% 10% 24% 14% 52% 
Soliditetsgrad 40% 41% 41% 33% 32% 
Antal medarbejdere 156   151  164  158   141