HUSTØMRERNE A/S


 
 
HUSTØMRERNE A/S (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010
Indtjening          
Årets produktion til salgsværdi  166.839 194.568  173.689  219.316  181.047 
Egen produktion til salgsværdi  118.455 138.417  125.562  155.549 156.760 
Resultat af primær drift  2.363 1.346  4.761  10.174  5.001 
Finansielle poster, netto 1.043 737  487  169  209  
Resultat 2.417 1.739  3.909  7.717 3.873 
           
Balance:          
Tilgang af materielle anlægsaktiver 277 3.223  1.183  90  313 
Balancesum 94.582 98.073  105.680  96.327  95.846 
Egenkapital 39.656 39.652  42.891  39.059  31.885 
           
Nøgletal:          
Forrentning af egenkapital  6% 4% 10% 24% 14% 
Soliditetsgrad  42% 40% 41% 41% 33% 
Antal medarbejdere 154 156  151  164   158