HUSTØMRERNE A/S


 
 
HUSTØMRERNE A/S (tkr) 2015 2014 2013 2012 2011
Indtjening          
Årets produktion til salgsværdi  267.009 166.839  194.568  173.689  219.316 
Egen produktion til salgsværdi  187.134 118.455  138.417  125.562  155.549 
Resultat af primær drift  4.043 2.363  1.346 4.761  10.174 
Finansielle poster, netto 75 1.043  737  487  169  
Resultat 3.151 2.417  1.739  3.909 7.717 
           
Balance:          
Tilgang af materielle anlægsaktiver 2.457 277  3.223  1.183  90 
Balancesum 107.955 94.582  98.073  105.680  96.327 
Egenkapital 41.711 39.656  39.652  42.891  39.059 
           
Nøgletal:          
Forrentning af egenkapital  8% 6% 4% 10% 24% 
Soliditetsgrad  39% 42% 40% 41% 41% 
Antal medarbejdere 179 154  156  151   164