HUSTØMRERNE A/S


 
 
HUSTØMRERNE A/S (tkr) 2012 2011 2010 2009 2008
Indtjening          
Årets produktion til salgsværdi 173.689  219.316  181.047 152.472  190.415 
Egen produktion til salgsværdi 125.562 155.549 156.760 150.033 183.495 
Resultat af primær drift 4.761  10.174  5.001  12.969  9.421 
Finansielle poster, netto 487  169  209  147  -572  
Resultat 3.909  7.717  3.873  9.732  6.578 
           
Balance:          
Tilgang af materielle anlægsaktiver 1.183  90  313  243  388 
Balancesum 105.680  96.327  95.846  88.832  74.988 
Egenkapital 42.891  39.059  31.885  28.246  18.696 
           
Nøgletal:          
Forrentning af egenkapital 10% 24% 14% 52% 52% 
Soliditetsgrad 41% 41% 33% 32% 25% 
Antal medarbejdere 151   164  158  141   171