Hovedentrepriser

 

HUSTØMRERNE A/S har mange gode erfaringer med udførelse og styring af store såvel som små hovedentrepriser. Vi har altid taget vort ansvar som hovedentreprenør meget seriøst både i selve udførelsesfasen samt med hensyn til valg af underleverandører, hvor vi har et team af samarbejdspartnere.

 

Som hovedentreprenør har vi udført mange tagrenoveringer på etageejendomme. I de senere år har flere af sagerne inkluderet nye lejligheder i de gamle tagrum. Derudover har vi lavet mange køkkenrenoveringsopgaver, lige fra et enkelt køkken til sager med over 500 lejligheder. 


Vinduesudskiftninger er også en meget stor del af vor virksomhed. Her har vi lavet sager fra ganske få vinduer til sager med udskiftning af flere tusinde vinduer. I flere af disse sager har vi også lavet generel facaderenovering.Hovedentrepriserne styres med et tæt samarbejde mellem kunden og underentreprenørerne, hvor de samlede kræfter bruges til at opnå synergieffekter og gøre byggeriet bedre, billigere og mere kvalitetsorienteret – til glæde for alle. 
 

 

.

 

.