November 15, 2022

Harmonisk møde mellem nyt og gammelt

Det Psykiatriske Hospital i Risskov er i fuld gang med at blive transformeret til det nye boligkvarter Bindesbøll Byen, der byder på lejligheder og rækkehuse i en liga for sig. De nye bygninger, der skyder op omkring det smukke hospital fra 1852, er alle designet således at de tilpasser sig den eksisterende arkitektur og derved skaber en flot overgang mellem nyt og gammel. Foruden en smuk arkitektur, ligger området placeret tæt på strand, skov og Aarhus’ pulserende bymidte.

Længehusene, et etageboligbyggeri i 4 etager med 84 lejligheder, skriver sig pænt ind i områdets ånd, hvor både taget og facaden taler sammen med de nærliggende bygninger. For at understøtte de særlige gavlmotiver i de eksisterende fredede nabobebyggelser er hver bygning etableret med et gavlmotiv. Hertil er byggeriet DGNB-Guld certificeret.

Vi har i Hustømrerne fået fornøjelsen af at stå for hele tagkonstruktionen, alle vinduer og døre samt al indvendigt snedkerarbejde og vi har glædet os til at vise resultatet frem.

Stor tak til Totalentreprenøren Raundahl og Moesby og bygherren Lærernes Pension, der på alle parametre har sørget for en god byggeplads med et højt fagligt niveau. Hertil også stor ros til Ingeniør’ne og Arkitema, der har lagt de tekniske og kreative linjer for et smukt byggeri.

Ledige stillinger

Vi søger løbende nye kollegaer. Så send os en ansøgning. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet.