Kompetencer

Entreprise

Det gode byggeri kræver gode håndværkere

Hustømrerne A/S har haft tømrer-entrepriseopgaver siden firmaets start, med både nybyggeri og renovering. Vi har gennem et århundrede gjort os mange gode erfaringer med udførelse og styring af fag-, stor- og hovedentrepriser i alle størrelser. Det gælder især indenfor følgende områder:

  • Boligrenovering
  • Bolignybyggeri
  • Erhverv
  • Institutioner
  • Sygehuse
  • Tag- og facadearbejde
  • Køkken- og badrenoveringer
  • Om- og tilbygninger

Firstmovers på træbyggeri

Det stigende fokus på bæredygtighed har sat træbyggeri på dagsordenen. Som tømrerentreprenør er det noget som Hustømrerne naturligvis bifalder. Træet er ikke alene et smukt og formbart materiale. Det er både sundt og bæredygtigt. Vi har gennem årene været med på nogle af de største træbyggerier i Danmark, der for alvor rykkede grænserne for hvordan vi opfatter trækonstruktioner i dag. Vi har bl.a. arbejdet med byggeriet af Lisbjerg Bakke og den nye hovedindgang til Den Gamle By i Aarhus. Begge projekter, der teknisk og arkitektonisk, har rykket ved træets muligheder.

Din fagentreprenør

Vores entrepriseafdeling ligger ikke kun vægt på godt håndværk. Hos os er rådgivning og sparring højt prioriteret. For det er i en tillidsfuld dialog med hinanden, at vi opnår de bedste resultater i byggeriet. Vi ser derfor gerne en tidlig involvering i byggefasen, hvor alle forventninger og muligheder afstemmes og understreges. Dermed kan vi alle nå i mål med et byggeri vi kan være stolte af.

Udvalgte projekter

Ledige stillinger

Hvis du vil være en del af en af Danmarks største og ældste tømrerfirmaer, så søg en af vores ledige stillinger eller send en uopfordret ansøgning.