Whistleblowerordning

Medarbejdere og andre med tilknytning til Hustømrerne har med whistleblowerordningen mulighed anonymt at gøre opmærksom på, hvis de oplever uregelmæssigheder i foreningen.

Whistleblowerordningen kan kun bruges til at indberette om alvorlige forhold eller begrundet mistanke herom. Der skal være tale om overtrædelser af love, regler, politikker, retningslinjer m.v. Andre forhold - som for eksempel utilfredshed med lønforhold, samarbejdsvanskeligheder, utilfredshed med afslag på bevillingsansøgninger m.v. - kan ikke indberettes via whistleblowerordningen.

Indberetning kan indgives af Hustømrernes ansatte og tidligere ansatte, medlemmer af repræsentantskabet, bestyrelsen og direktionen, revisorer, advokater, leverandører, medlemmer, samarbejdspartnere m.v., der har en tilknytning til foreningen Hustømrerne. Hustømrerne er en ansvarlig organisation med en åben kultur, hvor alle frit kan ytre sig, også hvis man oplever uregelmæssigheder eller ulovligheder.

Normalt er den foretrukne fremgangsmåde at tale med den nærmeste chef eller direktøren i foreningen. Hvis en whistleblower ikke synes, at han eller hun kan tale med nogen i ledelsen, kan vedkommende indgive en rapport - anonymt eller ej - i Hustømrernes whistleblowerordning.

Der kan indberettes fortroligt med angivelse af navn og kontaktoplysninger eller, hvis det ønskes, anonymt i et elektronisk whistleblowersystem.

Ledige stillinger

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.